Molendinar Burn & the Seven Lochs

Coma leinn Cluaidh, is e sruthan Molendinar fìor chridhe-aibhne Ghlaschu, far an do stèidhich an Naomh Mungo eaglais agus freumhan a’ bhaile gràidh. Tha an abhainn – is ainm co-cheangailte do mhuilnean – fo thalamh airson a’ mhòr-chuid an-diugh, ach gabhaidh an sruth a leantainn bho chomar ri Cluaidh air ais gu màthar-uisge Loch Frankfield faisg air Stepps air crìochan a’ bhaile. An seo, chaidh Pàirce Talamh Fhliuch nan Seachd Lochan a stèidheachadh, a’ tarraing air oidhirp bho Dhualchas Nàdarra na h-Alba is grunn bhuidheannan eile. Raon nàdair mòr ùr air a tharraing còmhla gu buannachd an t-sluaigh agus nàdair.

Never mind the Clyde, the Molendinar Burn is Glasgow’s true river heart, where St. Mungo founded his church and the roots of the Dear Green Place. The burn, with its name associated with mills, is for the most part underground today, but it is possible to trace it all the way from its confluence with the Clyde at Glasgow Green back up to Frankfield Loch near Stepps, where the recently-established Seven Lochs Wetlands Park is a consolidation by SNH and their partners of one of Glasgow’s great public green places

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib