Auchentoshan – Achadh an Oisein – The Field of the Corner

Òran mìorbhaileach air a dhèanamh le Dòmhnall MacIlleathain, cùbair às eilean le eachdraidh mhòr grùdaireachd mhì-laghail. Dhèanadh na Tirisdich moladh, is cinnteach, air manaich seann mhainistir Achadh an Oisein agus mar a bhiodh iad a' cur an stailean am falach air luchd a' Chusbainn ann an oisein a' ghàraidh. Tha grùdaireachd (laghail!) a' dol fhathast an-diugh anns gach àite - a-rèir choltais chuir seann obair an luchd-staile às don bheagan a bh' ann de mhòine air an eilean, a' fàgail nach eil blas na mòine air uisge beatha Thiriodh an-diugh.

A wonderful song written by Donald MacLean, a cooper by trade from an island with a big illicit distilling history. Tirisdich would no doubt approve of the monks of the original Auchentoshan monastery hiding their own brewing and distilling interests in the corner of their walled gardens by the Clyde – ‘achadh an oisein’ - away from the prying eyes of the Customs and Excise. Distilling (legal!) continues in both places today, and the new Tiree whisky is an unpeaty island malt, the goings-on of their forebears being blamed for stripping the island of what little peat was there.

Copyright @2018 All rights reserved | This template is made with by Colorlib